Nieuws

PRS is een organisatie die kiest voor een actieve benadering. Hierdoor kunt u als klant actie ondernemen voordat nieuwe wetgeving van kracht wordt. PRS informeert u regelmatig over ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk, fiscaal of financieel gebied.

Wijziging ontslagrecht 1 juli 2015

De ketenregeling wordt aangepast waardoor er eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Op dit moment is het nog mogelijk om drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten achter elkaar te sluiten in een periode van maximaal 3 jaar. Als er vervolgens 3 maanden geen arbeidsovereenkomst bestaat, begint de keten nu opnieuw. Deze 3x3x3-regel wordt straks 3x2x6. Er kunnen drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten worden in een periode van nog slechts 2 jaar! Waarbij de keten pas opnieuw start na een onderbreking van meer dan 6 maanden.

Ook het ontslagrecht wijzigt sterk. Op dit moment geldt dat u de keuze heeft tussen de route via UWV Werkbedrijf of de Kantonrechter. Deze keuze mogelijkheid verdwijnt. Voor alle ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen en bij langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar of meer) is UWV Werkbedrijf verplicht aangewezen. Voor alle andere in de persoon gelegen redenen moet u naar de Kantonrechter. In de wet is vastgelegd op grond van welke redenen de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst kan ontbinden. Een ontbinding wegens disfunctioneren is alleen nog mogelijk indien de werknemer een verbetertraject is aangeboden. De Kantonrechter krijgt minder vrijheid. Daarnaast dient bij beide routes een transitievergoeding te worden betaald aan de werknemer.


Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015?

De aanzegtermijn wordt geïntroduceerd. Het wordt verplicht om de werknemer minimaal een maand voor het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en tegen welke voorwaarden. Wordt niet tijdig aangezegd moet de werkgever een boete betalen ter hoogte van maximaal een maandsalaris. Zelfs wanneer de arbeidsovereenkomst wel wordt verlengd, heeft de werknemer recht op de boete als niet tijdig is aangezegd.

Een proeftijd wordt verboden in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of minder.

Een concurrentiebeding mag niet meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Tenzij dit noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Het gebruik van nul-urencontracten wordt verder beperkt en in bepaalde sectoren zelfs verboden. Een werkgever mag slechts een half jaar gebruik maken van een nul-urencontract of een min-maxcontract. Veel werkgevers realiseren zich dat niet. En lopen het risico dat de werknemer na een half jaar aanspraak kan maken op doorbetaling van het salaris.

Laat u niet verrassen en download onze flyer!


 
goto E-Smart.nlgoto Beheren
Hosting.nl - Hosting en domeinnaamMijnHosting.nl - Hosting en domeinnaam